Difference between revisions of "Dossier:Drebbel in Alkmaar"

From Cornelis Drebbel
Jump to navigation Jump to search
Line 61: Line 61:
 
----
 
----
  
<historylink type="back" go="1" style=""></historylink>
+
<!--historylink type="back" go="1" style=""><historylink-->
 
[[Category:Dossiers|!]] [[Category:Family|!]] [[Category:Alkmaar|!]]
 
[[Category:Dossiers|!]] [[Category:Family|!]] [[Category:Alkmaar|!]]

Revision as of 22:07, 1 November 2020

Wie waren de Drebbels, waar hebben ze gewoond? Wat deed Cornelis toen hij in Alkmaar (en Haarlem) woonde?

"Geen de minste plaats onder de geleerde mannen binnen Alkmaar gebooren komt met recht toe den weergaaloosen Wijsgeer Cornelis Jacobszoon Drebbel, man van sonderlinge begaaftheden, die hem ook een onsterffelijken naam onder de geletterden van sijn tijd, insonderheid de Wijsgeeren, verschaft hebben" 

C. van Herck 1708


Alkmaar2.jpg

(see also Drebbel's Places)


Drebbel's Family in Alkmaar
in Haarlem Modern Times