Dossier:Drebbel in Alkmaar

From Cornelis Drebbel
Revision as of 12:31, 2 December 2019 by Admin (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Wie waren de Drebbels, waar hebben ze gewoond? Wat deed Cornelis toen hij in Alkmaar (en Haarlem) woonde?

"Geen de minste plaats onder de geleerde mannen binnen Alkmaar gebooren komt met recht toe den weergaaloosen Wijsgeer Cornelis Jacobszoon Drebbel, man van sonderlinge begaaftheden, die hem ook een onsterffelijken naam onder de geletterden van sijn tijd, insonderheid de Wijsgeeren, verschaft hebben" 

C. van Herck 1708


Alkmaar2.jpg

(see also Drebbel's Places)


Drebbel's Family in Alkmaar
in Haarlem Modern Times

<historylink type="back" go="1" style=""></historylink>