PDF:1608 Brief aan Ysbrandt

From Cornelis Drebbel
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Drebbel's activiteit op het gebied van de Camera Obscura, blijkt ondermeer uit een brief, die
door Drebbel, in 1608/09 aan de Alkmaarder Ysbrandt van Rietwijck wordt geschreven.
load PDF
Westminster,UK