PDF:1666 Sorbiere Concerning Kuffler

From Cornelis Drebbel
Jump to navigation Jump to search

Samuel de Sorbière, een Franse arts en filosoof reisde in 1663 naar Engeland en ontmoette er Balthasar de Monconys die over Drebbel en de Kufflers vertelde.
load PDF