PDF:Pronck der Wereldt

From Cornelis Drebbel
Revision as of 11:49, 27 February 2021 by Admin (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" |+ Een Kloeck Verstant door Hubert van Onna. Hfdstk I. |-style="vertical-align:top; | <pdf>https://drebbel.net/Boek/I%20Kloeck%20Verstant%2018%20februari%...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Een Kloeck Verstant door Hubert van Onna. Hfdstk I.
load PDF

Voorwoord
I Kloeck verstant, een pronck der Wereldt
II Barre tijden
III Over Religie, Wetenschap en Alchemie in Drebbel's tijd