PDF:Wetenschap Alchemie

From Cornelis Drebbel
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
III. Over de verspreiding van Kennis, over Religie, Wetenschap en Alchemie
load PDF

Cornelis Jacobszoon Drebbel,
Een Kloeck Verstant
door Hubert van Onna.


Voorwoord
I Kloeck verstant, een pronck der Wereldt
II Barre tijden
III Over Religie, Wetenschap en Alchemie in Drebbel's tijd